Erkende brevetten
WaterwerkUw RegioExtraHot NieuwsContact Us

Watertrails 
Brevetten 
Training 
Erkende brevetten 

 

 

HomeWaterwerkErkende brevetten

 

Diversen landen met erkenden breveten

Voor het behaalen van een erkende brevet in het buitenland en straks in nederland
is een rashondenlogboek vereist.
Zie deze link voor de aanvraag van dit boekje.
 
 
Sinds 2013 is het in het KR opgenomen programma 'Watersport met honden' ondergebracht bij de CWH.
De CWH is nog druk doende om het reglement vast te stellen voor de opleiding tot keurmeester voor deze tak van sport, in de volksmond beter bekend als 'waterwerk'.
 
 

De doelstelling van dit programma is om de in watersport met honden ge´nteresseerde  hondeneigenaren en liefhebbers te motiveren deel te nemen aan het behalen van brevetten in verenigingsverband. De oefeningen zijn gebaseerd op de realiteit, maar hebben een sportief karakter.

De natuurlijke aanleg voor actief bezig zijn in het water is het basisprincipe waarop dit programma is gebaseerd.

Gehoorzaamheidsoefeningen zijn ook onderdeel. De honden komen door dit programma en de training hiervoor veelvuldig in contact met andere honden en voor hen onbekende mensen, wat een bijdrage levert aan de algemene  ontwikkeling.Het is van groot belang dat de training van   de honden geleidelijk aan gebeurd en zonder enige vorm van dwang.

De honden die deelnemen aan de brevetten en de daarbij behorende training dienen in goede gezondheid en conditie te verkeren en in het bezit te zijn van een door het ministerie afgegeven individuele vergunning om  deel te mogen nemen aan watersport met honden en de daarin voorkomende trekoefeningen zoals het naar de kant brengen van een boot, drenkeling of pop. Deze discipline staat open voor Newfoundlanders, Landseers ECT en  Leonbergers die in het bezit zijn van een door de FCI erkende stamboom, aangevuld met een logboek of werkboek waarin de behaalde resultaten bij de proeven worden genoteerd. De honden leren onder meer een boot, pop of  drenkeling op te halen of een touw, peddel of reddingsvest te brengen naar een afgedreven boot. In het programma is de mogelijkheid opgenomen in vier gradaties een brevet te halen, A,B,C en D, welke in moeilijkheidsgraad oplopen.

Er zijn uiteraard meer rassen die een werkverleden hebben als gezel van de vissers zoals de Retrievers en de Portugese en Spaanse waterhond.

Voor deze en andere rassen bestaat echter nog geen mogelijkheid een erkend brevet te halen. Vanzelfsprekend mag er met deze honden wel getraind worden, uiteraard alleen indien zij in het bezit zijn van een ontheffing van het ministerie.   

Voor meer informatie over het waterwerk, kan men zich wenden tot de rasverenigingen of de CWH.

 

Regelement erkende brevetten

    


Brevettenprogramma.

 

De doelstelling van dit programma is om de in watersport met honden ge´nteresseerde
hondeneigenaren en liefhebbers te motiveren deel te nemen aan het behalen van brevetten
in verenigingsverband.
De oefeningen zijn gebaseerd op de realiteit, maar hebben een sportief karakter.
Het bevorderen van zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van de hond en
optimalisering van de baas-hond relatie zijn een doelstelling van dit programma.
Watersport met honden zorgt voor onbelaste beweging van de hond en daarmee worden de
spieren en gewrichten op een verantwoorde wijze ontwikkeld en getraind.
De natuurlijke aanleg voor actief bezig zijn in het water is het basisprincipe waarop dit
programma is gebaseerd.
Gehoorzaamheidsoefeningen zijn onderdeel van dit programma, hiermee wordt de
samenwerking tussen de hond en eigenaar en/of begeleider dusdanig gevormd, dat dit de
baas-hond relatie ten goede komt.
De honden komen door dit programma en de training hiervoor veelvuldig in contact met
andere honden en voor hen onbekende mensen, wat een bijdrage levert aan de
algemene ontwikkeling.
Het is van groot belang dat de training van de honden voor deze watersport geleidelijk aan
gebeurd en zonder enige vorm van dwang wordt uitgeoefend.
De honden die deelnemen aan de brevetten en de daarbij behorende training dienen in
goede gezondheid en conditie te verkeren en in het bezit te zijn van een door het
ministerie afgegeven individuele vergunning of te vallen onder een algehele ontheffing om
deel te nemen aan watersport met honden.
Deze discipline staat open voor Newfoundlanders, Landseers ECT en Leonbergers die in het
bezit zijn van een door de FCI erkende stamboom, aangevuld met een
rashondenlogboek of werkboek waarin de behaalde resultaten bij de proeven worden
genoteerd.

 

Watersportprograma Klik op deze link

U kunt op de volgende manier een ontheffing aanvragen:

* Internet:
Link
* Onderwerp: Dierziekte en Welzijn
* Ontheffing verbod gebruik honden als trekkracht
* Hoe aanvragen
* Hierbij vindt u 2 formulieren, aanvraag ontheffing en
Dierenartsverklaring

Het formulier van de dierenarts spreekt voor zich.

Onderstaand vindt u een vooraf ingevuld exemplaar van de
ontheffingsaanvraag, U wordt geadviseerd de omschrijving
over te nemen, Tevens is er een bijlage met de omschrijving
van de oefening bijgevoegd, Deze kunt u het beste als bijlage
bij de aanvraag doen.

Het strekt de aanbeveling uw verkregen ontheffing na ontvangst
te controleren of alle gegevens kloppen

Vooraf ingevulde aanvraag ontheffing Klik op deze link

Bijlage ontheffing Klik op deze link

Dierenartsverklaring Klik op deze link

 

 

                                                                                      

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Home][Waterwerk][Uw Regio][Extra][Hot Nieuws][Contact Us]

Copyright (c) 2005 My waterwerk-newfoundlander. All rights reserved.

waterwerk-newfoundlander@live.nl